Press "Enter" to skip to content

ZRIKIPEDIJA: Na današnji dan

NA DANAŠNjI DAN (23. april) 1779. godine, obnovljena je srednjovekovna Torontalska županija sa sedištem u Velikom Bečkereku.

Nakon što je prethodne godine doneta odluka o prisajedinjenju dotle zasebne provincije Temišvarski Banat Kraljevini Ugarskoj i njenoj podeli na mađarske županije, u Veliki Bečkerek je došao kraljevski (carski) opunomoćenik grof Kristifor Nicki, koji je prethodno rukovodio procesom utvrđivanja granice između Torontalske i susedne Tamiške županije.

Nicki je 23. aprila izvršio svečanu primopredaju vlasti novoimenovanim županijskim činovnicima. Za velikog župana postavljen je grof Ferenc Đeri, za podžupana Andraš Šemšei, a za županijskog beležnika Jožef Hertelendi Stariji. Grubo gledano, Županija je obuhvatala područje današnjeg Severnobanatskog i Srednjebanatskog okruga, sa uskim pograničnim pojasom današnjeg rumunskog Banata.

Iz njenog teritorijalnog opsega bilo je izuzeto deset naselja Velikokikindskog privilegovanog distrikta (Velika Kikinda, Mokrin, Melenci, Taraš, Bašaid, Srpski Krstur, Jozefovo, Karlovo, Vranjevo i Kumane). Sedište joj je bilo u Velikom Bečkereku, a administrativno je bila podeljena na četiri sreza: 1) Velikosenmikluški (sa 23 naselja); 2) Turskokanjiški (34); 3) Velikobečkerečki (27); i 4) Ujpečki (36), sa sedištima u Velikom Senmiklušu, Turskoj Kanjiži (današnji Novi Kneževac), Velikom Bečkereku i Ujpeču.

S izuzetkom perioda 1849-1860, Torontalska županija je postojala na području Banata sve do kraja Prvog svetskog rata i raspada Austrougarske monarhije, a njeni tragovi se mogu uočiti i u prvim poratnim godinama, u državnom aparatu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Do 1918. u dva navrata je dobila teritorijalno proširenje: 1872-1873. godine (kada joj je pripojen deo područja rasformirane Banatske vojne granice) i 1876, kada su u njen sastav ušla naselja ukinutog Velikokikindskog privilegovanog distrikta.

Be First to Comment

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *