fbpx Press "Enter" to skip to content

Zatvoren neregistrovan dom za stare u Zrenjaninu

Inspektori socijalne zaštite Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova doneli su rešenje o zabrani rada neregistrovanog doma za stare u Zrenjaninu.

Kako navode u tom sekratrijatu, inspektori socijalne zaštite su po hitnom nadzoru kod neregistrovanog subjekta koji pruža uslugu domskog smeštaja u Zrenjaninu, ulica Čarnojevićeva 9a, vlasnika A.L., 21. oktobra izvršili neposredan uvid i konstatovali da obavlja delatnost socijalne zaštite – pruža uslugu domskog smeštaja odraslih i starijih lica, a da ne poseduje dozvolu za rad (licencu).

Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da se u tom objektu na smeštaju nalazi 10 lica i da nisu ispoštovane mere radi sprečavanje ulaska i širenja epidemije izazvane virusnom oboljenjem COVID-19 zbog čega je pokrenuta krivična odgovornost neregistrovanog subjekta.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja inspektori socijalne zaštite doneli su rešenje o zabrani rada neregistrovanog subjekta sa nalogom za hitno iseljenje zatečenih korisnika na smeštaju i podneli krivičnu prijavu protiv odgovornog lica.

Inspektori su obavestili i druge inspekcije o neregistrovanoj delatnosti.

Inspektori socijalne zaštite su dan kasnije, 22. Novembra, izvršili kontrolu objekta, uz asistenciju policije, kada je zatečeno 8 korisnika, koji do tada nisu bili iseljeni.

U saradnji sa Centrom za socijalni rad grada Zrenjanina, za 7 korisnika se obezbeđuje adekvatan smeštaj, dok je jednog korisnika preuzeo srodnik.

Protiv odgovornog lica – vlasnika neregistrovanog objekta biće pokrenuti adekvatni postupci.