fbpx Press "Enter" to skip to content

Vanredna skupštinska sednica – rešavanje problema pijaće vode

Vanredna sednica Skupštine grada Zrenjanina zakazana je za danas, a na dnevnom redu su tačke koje se odnose na rešavanje pitanja pijaće vode.

Odbornici će se uzjasniti o predlogu odluke o izmeni odluke o promeni Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća ”Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin, a zatim i o predlogu odluke o usvajanju nacrta Ugovora o realizaciji projekta prečišćavanja vode za piće u Zrenjaninu.

Raspravljaće i o predlogu odluke o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću ”Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin da poslove prečišćavanja vode vrši ”Pannonian Water” Beograd

Kako se navodi, obrazloženje za kraći rok za sazivanje 21. sednice Skupštine grada je hitnost u rokovima koji su predviđeni Memorandumom o razumevanju, a koji je potpisan između Republike Srbije, grada Zrenjanina i potencijalnog investitora u cilju rešavanja snabdevanja građana Zrenjanina ispravnom vodom za piće i to na osnovu Zaključka Vlade.

“Pannonian water DOO” kupila je početkom ove godine postrojenje za prečišćavanje vode za piće koje je izgradila kompanija “Grupo Zilio” – Fabriku vode, za 417 miliona dinara.