fbpx Press "Enter" to skip to content

Usvojen budžet grada za 2021. godinu, planirani prihodi 4,4 milijarde dinara

Skupština je danas usvojila i nekoliko strateških i planskih dokumenata, kojima se određuju pravci razvoja Grada Zrenjanina.

Sednica Skupštine grada Zrenjanina, četvrta u novom sazivu, održava se danas u Velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanina, uz poštovanje epidemioloških mera zaštite. Poslednja sednica u kalendarskoj godini protiče uvek u znaku usvajanja Odluke o budžetu za narednu godinu, tako da se danas pred Skupštinom našao predlog odluke na osnovu kog je ukupan obim budžetskih rashoda i izdataka planiran u iznosu od 4.428.663.742 dinara. Nakon kraće rasprave, odluka je usvojena većinom glasova odbornika.

Skupština je danas usvojila i nekoliko strateških i planskih dokumenata, kojima se određuju pravci razvoja Grada Zrenjanina i pojedinih gradskih područja, a najznačajniji među njima je Predlog Odluke o izradi Prostornog plana grada Zrenjanina za period 2021 – 2035. godine.

Nakon pauze, delimično je izmenjen Dnevni red današnje sednice i dopunjen sa nekoliko tačaka, dok je određeni broj najavljenih tačaka o razmatranju kadrovskih rešenja u upravnim, nadzornim i školskim odborima skinut s utvrđenog Dnevnog reda.

Većinom glasova prisutnih odbornika usvojeni su potom Predlog Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije “Gradnulica” u Zrenjaninu, Predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije kompleksa “SOS RUSANDA” u KO Melenci i Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije radne zone “Perlez”.

Skupština je dala saglasnost na predloge tri odluke kojima se omogućuje širenje distributivne gasne mreže na teritoriji našeg grada i gradnja distributivnog gasovoda na pravcima Botoš – Tomaševac – Orlovat – Farkaždin, zatim Elemir –Taraš – Jankov Most, kao i u vikend zoni kod Perleza.

Usvojeni su i Predlog Odluke o imeni Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina, Predlog Odluke o izmeni Odluke o pravu prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i Predlog Odluke o dopuni Odluke o mesnim zajednicama. Skupština je donela i Predlog Odluke o izmeni Odluke o pokretanju postupka likvidacije nad javnim preduzećem “Zrenjaninska objedinjena naplata – ZONA”.

U skladu sa Odlukom o budžetu za 2021. godinu, usvojeni su programi poslovanja ili rada, planovi i finansijski planovi javnih preduzeća i ustanova na budžetskom ili delimičnom budžetskom finansiranju.

Sednicom predsedava Čedomir Janjić, a predviđen je obiman dnevni red. U toku sednice, odbornik Saveza vojvođanskih Mađara Janoš Puškaš usmenim putem je podneo ostavku na mesto odbornika.

Comments are closed.