Press "Enter" to skip to content

U postupku promene naziva ulica građani moraju biti konsultovani

U poslednje dve godine tajkuni u Zrenjaninu nastoje da monopolišu donošenje odluka o identitetskim pitanjima. Oni su pokušali tokom 2018. da promene naziv grada bez saglasnosti njegovih stanovnika u čemu, zbog odlučnog otpora građana, nisu uspeli. Na inicijativu ZSF u novi Statut uvrštena je odredba po kojoj se inicijativa  za promenu  naziva postojećeg naseljenog mesta ne može pokrenuti bez referenduma.

Međutim, promena naziva ulica i trgova  i dalje se vrši bez efikasnog učestvovanja građana u procesu odlučivanja. Gradskom  Odlukom o utvrđivanju naziva ulica i trgova nije predviđeno prethodno izjašnjavanje stanovnika ulice ili trga  čiji naziv se menja. Takav nedostatak u proceduri omogućava vlasnicima kapitala da svoje klasne interese nameću  običnim građanima koji nisu u mogućnosti da utiču na donošenje odluka koje se njih neposredno tiču.

Smatramo da je postojeća procedura nedemokratska i da je treba dopuniti obavezom održavanja kosultativnog referenduma u konkretnoj ulici ili neposrednim izjašnjavanjem građana na drugi način, u skladu sa Statutom,  na pr. sazivnjem zbora građana u mesnoj zajednici ili organizovanjem javne ankete. Na taj način bi Skupština, prilikom donošenja odluke imala na raspolaganju i stav građana.

Osnovno demokratsko pravilo je da građani moraju imati mogućnost da efikasno učestvuju u procesu donošenja po njih važnih odluka. Nazivi ulica i trgova čine značajan aspekt identiteta ljudi u nekoj sredini. Postoji opravdana bojazan da će tajkuni, zbog svoje ekonomske i političke moći, nastojati da odlučujuće utiču na skupštinske odluke o ovim pitanjima, što se već i dešavalo. 

Zrenjaninski socijalni forum

Be First to Comment

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *