0

Donosimo veliko istraživanje Miloša Popovića povodom 100 godina Jugoslavije

Povodom 100 godina od kraja I. sv. rata i stvaranja Kraljevine SHS napravio sam nekoliko mapa o prvoj Jugoslaviji. Miloš Popović je diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a master i doktorske studije je završio na Centralno-evropskom univerzitetu u… Continue Reading