Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “igor”

KOLUMNA: Igor Igrić

Dvadeset i osam godina živimo u kapitalizmu i već se ozbiljno približavamo vremenu koje smo proveli kao socijalističko društvo koje je trajalo samo četrdeset i pet godina.