fbpx Press "Enter" to skip to content

Šta se krije iza licitacije poljoprivrednog zemljišta?

Državno poljoprivredno zemljište u Zrenjaninu, oko 14.000 hektara je prvi put ponuđeno na licitaciji koja je održana na Gradskom stadionu uprkos brojim apelima da se to ne čini.

Informacija da se zemljište po prvi put daje u zakup i na 10 godina je izazvalo sumnju ali i veliki broj reakcija javnosti.

Prema dosadašnjoj praksi zemlju su poljoprivrednici licitirali na godinu dana, međutim lokalna samouprava je donela odluku kojom se dozvoljava zakup na više od jedne godine, u samom postupku donošenja ovakve odluke postoji niz nelogičnih stvari. Poslednja sednica Skupštine grada je održana 28. februara ove godine ali prema dokumentaciji koja je dostupna na sajtu grada može se videti da je odluku o davanju zemlje u zakup Skupština donela 17. marta.

Sve ovo je izazvalo konfuziju i pažnju javnosti, banatski ratari sa pravom postavljaju pitanje zašto se zemlja daje na 10 godina i zašto sve ovo nije urađeno na vreme odnosno mnogo pre proglašenja vanrednog stanja. Poljoprivrednici smatraju da je licitacitiranje trebalo da se održi u oktobru prošle godine, jer kako tvrde tada je bilo vreme, nameće se zaključak da je danas usled vanrednog stanja ovo licitiranje farsa.

foto:KTV

Radoslav Padejski, poljoprivrednik iz Perleza je u svojoj izjavi za list “Danas” postavio pitanje zašto se licitacija održava ako postoji mogućnost da nečije zdravlje bude ugroženo.

Razumem da se licitacija održava kad joj je vreme, u jesen, ali sada uspred pandemije to nije razumno. Ko će da odgovara za ljudsko zdravlje ako se nešto desi. Naša komisija je poznata da ne poštuje nikakve rokove, oni licictaciju zemlje uvek održavaju mimo svih drugih opština

Radoslav Padejski – Danas (27.mart.2020)

Predsednik komisije za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta Stojan Kralj smatra da ništa nije sporno i navodi da je do pomeranja (prvobitno 26.mart) došlo baš zbog novonastale situacije i kako bi se obezbedili uslovi za poštovanje svih propisanih mera.

Uprava za poljoprivredno zemljište je izdala uputstvo za sprovođenje javnih nadmetanja za davanje zemljišta u zakup.

“Prilikom održavanja javnog nadmetanja posebno imajte u vidu da je uvedeno vanredno stanje i mere Vlade Republike Srbije u borbi protiv korona virusa koje se, između ostalog, odnose i na ograničavanje javnog okupljanja na otvorenom i u zatvorenom prostoru. S tim u vezi, okupljanja su u oba slučaja ograničena tako da distanca između lica mora biti najmanje dva metra, kao i da na površini od četiri kvadratna metra ne može biti više od jednog lica i broj lica koja mogu da borave u istoj prostoriji. Ukoliko ste u mogućnosti organizujte javno nadmetanje u većim prostorijama ili na otvorenom. Naročito pratite objave i primenite sve druge mere koje eventualno Vlada Republike Srbije bude donela do održavanja javnog nadmetanja u vašoj jedinici lokalne samouprave.navodi se u okviru ovog uputstva Uprave za poljoprivredno zemljište.

Da je opasno sprovođenje ovakve licitacije usred vanrednog stanja i pandemije koronavirusa smatraju građani ali i nezadovoljni ratari koji su danas došli u osetno manjem broju od očekivanog.

Javnost stiče utisak da je razlog insistiranja na licitiranju zemljišta odluka u korist pojedinaca koji ne haju za društveni već za svoj lični interes.