fbpx Press "Enter" to skip to content

Poreska uprava u Zrenjaninu počela sa pozivanjem frilensera

Poreska uprava Republike Srbije na osnovu raspoloživih podataka o uplatama iz inostranstva i poređenjem tih podataka sa podnetim poreskim prijavama o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu ili drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, ustanovila je visoku stopu nepoštovanja poreskih propisa i identifikovala ta fizička lica.

U prethodnih nekoliko dana portalu zrenjanindanas.rs javilo se nekoliko građana koji su dobili poziv od Poreske uprave.

Frilenseri su dobili poziv da se jave Poreskoj upravi „radi učešća u postupku kontrole prihoda fizičkih lica u predmetu obračuna poreza i doprinosa po osnovu uplata iz inostranstva”. To je samo početak kontrole, smatraju u Udruženju radnika na internetu, kojima se kolege javiljaju kada dobiju ovakve pozive.

Ranije su iz ovog udruženja izjavili da je prema njihovom saznanju Poreska uprava je oko 15. oktobra zahtevala od banaka u Srbiji da joj do kraja oktobra dostave izveštaje o svim transakcijama na deviznim računima fizičkih lica. Izveštaj obuhvata period od januara 2016. do oktobra 2020. godine i odnosi se na transakcije u kojima je jedan od učesnika iz zemalja sa liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom – piše na portalu startit.rs.