fbpx Press "Enter" to skip to content

Počela javna rasprava o uticaju planirane fabrike guma Linglong na životnu sredinu

Javna rasprava o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu kompleksa proizvodnih pogona za proizvodnju pneumatika sa pratećom infrastrikturom kineske kompanije Linglong počela je danas u Gradskoj kući. 


Na samom početku događaj je obeležio svojevrstan protest građana u holu zgrade koji su hteli da prisustvuju, ali ih obezbeđenje nije pustilo u salu, jer je zbog epidemioloških mera broj ljudi ograničen na 30. 


Kasnije, je rečeno da će svima biti omogućeno da prate prezentaciju, u grupama sa ograničenim brojem ljudi, a da će prezentacija biti pšonavljana onoliko puta koliko bude zainteresovanih građana. 
Linglong planira da u radnoj zoni „Jugoistok II-A“ u Zrenjaninu izgradi kompleks proizvodnih objekata za proizvodnju pneumatika na oko 97 hektara, a Studiju je radila kompanija Enecta iz Beograda, koju je prezentovao Dragan Kovačević.


Kako se u Studiji navodi, taj dokument urađen je pre svega u cilju definisanja potencijalnih uticaja i određivanja potrebnih mera zaštite životne sredine, kako bi se u toku izgradnje postrojenja, a i u slučajevima mogućih udesa, sprečile negativne posledice na životnu sredinu.


U studiji piše i da će se u okviru kompleksa proizvoditi gume za puputnička, komercijalna vozila, kamione i autobuse, industrijska vozila, kao i gume za poljoprivredna vozila i mašine, ukupan proizvodni kapacitet svih pogona za proizvodnju pneumatika na lokaciji je projektovan na 13,62 miliona pneumatika godišnje, a pogoni će raditi 340 dana godišnje.


Studijom su definisani svi potencijalni uticaji na životnu sredinu koji se mogu javiti u toku izgradnje i rada, ali i potrebne mere zaštite životne sredine koje se moraju preduzeti kako bi se sprečile negativne posledice na životnu sredinu. 
Analizom se do zaključka da se uticaji koji se mogu javiti u toku izgradnje pogona mali i kratkotrajnog karaktera i uglavnom se odnose na uticaje na kvalitet vazduha, a da će tokom perioda rada projekta, doći do emisija gasovitih, tečnih i čvrstih otpadnihmaterija, kao i do generisanja određene buke, vibracija, zračenja.


Navedeno je i da se ne očekuju značajniji uticaji od ispuštanja produkata sagorevanja u Atmosferu, da će za tehnološke emitere biti obezbeđen tretman emisija pre njihovog ispuštanja u atmosferu, adekvatan vrsti i koncentraciji očekivanih polutanata, pa su postignute koncetracije značajno niže od propisanih graničnih vrednosti a eventualni uticaj iz proizvodnih pogona na kvalitet vazduha praktično eliminisan.
Za tehnološke otpadne vode biće obezbeđen adekvatan tretman pre njihovog ispuštanja u sistem gradske kanalizacije kao i za atmosferske vode sa parkinga isaobraćajnica pre njihovog ispuštanja u recipijent, pa se uticaj projekta na režim i kvalitet voda svodi na minimum.
Emisija buke od procesne opreme nije od značaja za nivo buke u životnoj sredini s obzirom da će procesna oprema biti smeštena u zatvorenim objektima uz zadovoljenje uslova radne sredine, kao i na činjenicu da je najbliže stambeno naselje udaljeno više od 700 metara od granica budućeg kompleksa i da nivo buke eksponencijalno opada sa udaljavanjem od izvora.


“Navedene mere zaštite životne sredine u toku projektovanja, izgradnje i eksploatacije Projekta, kao i kod mogućih udesnih i akcidentnih situacija vezanih zarad objekta, imaju za cilj svođenje mogućih negativnih uticaja u granice prihvatljivosti, tako da smo, kao autori Studije, mišljenja da predmetni objekti neće dovesti do ugrožavanja životne sredine na predmetnom području” piše u toj studiji.

Izvor: Beta

One Comment

  1. Dragi Dragi 04/09/2020

    Znači da će očistiti vazduh i vodu svaka čast.. Kakva magla lazova… Samo što nisu naveli cveće i da izlazi iz dimnjaka….

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *