Press "Enter" to skip to content

ZRENJANIN DANAS

„Opasne ideje, opasne frekvencije” i mladalački bunt u filmu „Crni bombarder”

Skupljeni u uzani krug neslobode, terora i medijskog mraka oni pokušavaju stvoriti masu. A masa može sve. Njima je potreban vođa, predvodnik hladne glave i vatrenog srca da probije opnu kruga i povede masu u slobodu. Istorija kaže da su se tako dobijale bitke, stvarale države i osvajala prava svakog naroda koji se odvaži na to.