fbpx Press "Enter" to skip to content

Olakšice na zakupnine poslovnog prostora za mart, april i maj 2021. godine

Grad Zrenjanin još jednom je izašao u susret zakupcima poslovnog prostora i njihovim zahtevima, i odobrio im nove finansijske olakšice, a sve u cilju prevazilaženja finansijskih poteškoća izazvanih pandemijom virusa KOVID 19.

Zaključkom Gradskog veća grada Zrenjanina dozvoljava se JP “Gradska stambena agencija”, ustanovama čiji je osnivač grad Zrenjanin, mesnim zajednicama sa teritorije grada Zrenjanina (uključujući i naseljena mesta) i organima grada Zrenjanina, da prilikom obračuna mesečnih zakupnina za korišćenje poslovnih prostora i prostorija u javnoj svojini grada Zrenjanina, primenjuju sledeće finansijske mere:

– da se zakupcima koji kao registrovanu delatnost, obavljaju ugostiteljsku delatnost i delatnost turističkih operatera, obračuna, fakturiše i naplati zakupnina za mart, april i maj 2021. godine, umanjena za 90% od ugovorom utvrđene mesečne zakupnine;
– da se zakupcima koji kao registrovanu delatnost, obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo (izuzev apoteka, trgovina prehrambenim proizvodima i hranom za životinje), delatnost u oblasti pružanja zanatskih i drugih usluga, delatnost u oblasti sporta i obrazovnu delatnost, obračuna, fakturiše i naplati zakupnina za mart, april i maj 2021. godine, umanjena za 40% od ugovorom utvrđene mesečne zakupnine;
– da se zakupcima poslovnih prostora koji su u vlasništvu gradskih ustanova i mesnih zajednica ne obračunava i nenaplaćuje mesečna zakupnina utvrđena ugovorom o zakupu za mart, april i maj 2021. godine, izuzev parlamentarnim političkim strankama, kojima će se i za navedeni period obračunati, fakturisati i naplatiti pun iznos ugovorom utvrđene mesečne zakupnine;

Takođe, s predstavnicima zrenjaninskih ugostitelja dogovoreno je da im se izađe u susret kada je u pitanju postavljanje letnjih bašti, u skladu s epidemiološkim merama, a s obzirom na otežane uslove rada. Ugostitelji su u obavezi da od Javnog preduzeća za urbanizam pribave urbanističko-tehničke uslove za postavljanje bašti, dok će naknadu za zauzeće javne površine u toku letnje sezone plaćati samo za jedan mesec. 

Comments are closed.