fbpx Press "Enter" to skip to content

Održana 14. sednica Skupštine grada Zrenjanina

Sednica Skupštine grada, kojom je predsedavao Čedomir Janjić održana je danas u Velikoj sali Kulturnog centra, a sve tačke koje su bile na dnevnom redu usvojene su većinom glasova.
Između ostalog, odbornici su usvojili predlog izmene i dopune programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2021. godinu i predlog odluke o pokretanju postupka davanja u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za izgradnju prečistača otpadnih voda.

Kako se u obrazloženju te odluke, parcela od skoro 27.000 kvadratnih metara biće data u u zakup Begej Water – društvu za posebne namene sponzora Metito iz Beograda, Utilities Limited, Dubai, neposrednom pogodbom, bez naknade, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima

U nastavku sednice usvojen je i zaključak o davanju saglasnosti na izmene i dopune posebnog programa o korišćenju subvencija iz budžeta grada Zrenjanina za JKP ”Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin za 2021. godinu, kao i Zaključak o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JKP ”Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin za 2021. Godinu.

Po završetku sednice novinarima se obratio zamenik gradonačelnika Saša Santovac.
Koji je podsetio na to da je novembra prošle godine potpisan ugovor sa kompanijom “Metito” sa ciljem izgradnje prečistača otpadnih voda i da iz tog ugovora proizilaze obaveze investitora, ali i grada Zrenjanina.
-Ono što je bila naša želja i što smo na ovoj sednici i uradili jeste da smo ušli u proceduru da tražimo od Vlade Republike Srbije saglasnost na potpisivanje ugovora sa kompanijom Metito kako bi se omogućilo dobijanje građevinske dozvole za izgradnju prečistača. A, da bi se došlo do dobijanja građevinske dozvole osnova je imati vlasništvo nad zemljištem, ili zakup – rekao je on.

-Činjenice su i da je pre potpisivanja, a o čemu su danas govorili određeni obornici, sve prošlo zakonsku proceduru, kao i studija opravdanosti te investicije sa cenom otpadnih voda. Činjenica je i da postoji deo ljudi i kompanija koji nepravilno koriste fekalnu kanalizaciju ispuštajući je u kišnu i to je ono što Grad mora da rešava i to nema veze ni sa jednim investitorom – kazao je još zamenik Santovac i rekao da su očekivanja da postrojenje bude izgrađeno do 2023.

Inače, o tačkama koje su se odnosile na davanje zemljišta u zakup kompaniji Begej Water govorili su odbornici DJB i DSS koji i nisu glasali za usvajanje tih odluka.