fbpx Press "Enter" to skip to content

NA DANAŠNjI DAN

NA DANAŠNjI DAN (10. februar) 1949, rešenjem Vlade FNRJ osnovano je preduzeće za istraživanje i proizvodnju nafte u Zrenjaninu za područje istočnog dela Jugoslavije.

Godine 1953. preduzeće je dobilo ime “NAFTAGAS”, a oktobra 1954. njegovo sedište premešteno je u Novi Sad. Nedugo po osnivanju, u Velikoj Gredi je 13. jula 1949. otkriveno prvo gasno, a u Jermenovcima (1952) i prvo naftno polje u Vojvodini. Početkom 60-ih godina prošlog veka u Banatu su pronađena nova nalazišta nafte i gasa – u Elemiru, Kikindi, Mokrinu, Banatskom Karađorđevu i drugim mestima. Vremenom je NAFTAGAS razgranao svoju organizacionu strukturu i obuhvatio više radnih organizacija (“Održavanje”, “Montaža”, “Gasovod”, “Srednji Banat” itd). Smatra se pretečom Naftne industrije Srbije (NIS-a). Prema pisanju štampe devedesetih godina, “u Zrenjaninu je začeta jugoslovenska naftna industrija, a zaštitni znak grada (kom je “nafta ušla pod kožu”) postalo je dve hiljade njegovih žitelja zaposlenih u naftnoj industriji”. Godine 1996, “NAFTAGAS” je od dnevne proizvodnje obezbeđivao 600.000 dolara, a do tog trenutka je vrednost proizvedene nafte i gasa iznosila blizu 8 milijardi dolara. Na slici: značka osnovne organizacije udruženog rada “Održavanje” u okviru NAFTAGAS-a Zrenjanin (publikovano u: Filip Krčmar – Dušan Juvanin, “Pozdrav iz Zrenjanina”, Zrenjanin 2016).

Izvor:ZRikipedija