fbpx Press "Enter" to skip to content

Na današnji dan – Zrikipedija

NA DANAŠNjI DAN (10. januar) 1953. godine formiran je kombinat prehrambene industrije “Servo Mihalj” sa sedištem u Zrenjaninu. Nazvan po ovdašnjem narodnom heroju Jugoslavije, Kombinat je osnovan kao državno preduzeće spajanjem zrenjaninske Fabrike šećera i Industrije skroba, a na osnovu Rešenja Privrednog saveta Glavnog izvršnog odbora Narodne skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine br. 450/1953. Predmet poslovanja Kombinata bila je proizvodnja šećera, industrijsko oplemenjavanje kukuruza, proizvodnja i nabavka sirovina, proizvodnja pare i električne energije.

Ovako oformljen Kombinat postao je okosnica sveobuhvatnih integrativnih procesa u privredi koji su potrajali narednih dvadeset godina, a tokom kog perioda su se Kombinatu pridruživali privredni i agrarni subjekti sa područja opština Zrenjanin, Žitište, Sečanj, Nova Crnja i Novi Bečej u srednjem Banatu, kao i opština Kotor u Crnoj Gori. Najveći integracioni procesi nastupili su 1974. godine: u to vreme se Industrijsko-poljoprivredni kombinat “Servo Mihalj” prostirao na teritoriji 56 naseljenih mesta sa površinom od 3.200 km2, na kojoj je živelo 231.000 stanovnika, odnosno 71. 500 domaćinstvo. Ukupno je bilo 17.500 zaposlenih, a taj broj se do 1987. godine povećao na 21.000.

IPK “Servo Mihalj” je predstavljao zaokruženu agroindustrijsku celinu, gde je primarna poljoprivredna proizvodnja bila vertikalno povezana sa finalnim proizvodima prehrambene industrije. Za uspešno poslovanje Kombinat je dobio mnoga priznanja, među kojima i nagradu AVNOJ-a – najveće moguće priznanje u socijalističkoj Jugoslaviji. U svom sastavu okupljao je ukupno 35 radnih organizacija (OUR-a). Njegova propast početkom devedesetih godina prošlog veka bila je uzrokovana nizom nepovoljnih faktora – od donošenja nekolicine pogubnih privrednih zakona do političke situacije koja je dovela do raspada Jugoslavije i međunarodne izolacije zemlje. Nestankom Kombinata Zrenjaninu i Banatu naneta je neprocenjiva šteta, čije se posledice i danas osećaju.

Izvor: Zrikipedija