fbpx Press "Enter" to skip to content

Na današnji dan – Zrikipedija

NA DANAŠNjI DAN (25. septembar) 1551. godine, posada bečkerečke tvrđave predala se turskom veziru Mehmed-paši Sokoloviću. Do predaje je došlo nakon uspeha turskog pohoda i prethodnog osvajanja Bečeja (19. septembar) i Arače (20-21. septembar). Mehmed-paša Sokolović je nakon toga primio deputaciju bečkerečkih Srba koji su obećali mirnu predaju grada, ali on tu želju nije ispunio. Iz Arače je sa jednim delom svojih trupa krenuo ka Bečkereku, da u slučaju otpora silom zauzme grad. Iz savremenog izveštaja Ištvana Lošoncija od 24. septembra 1551, vidi se da je Mehmed-paša stigao u četvrtak oko podneva pod Bečkerek i razmestio svoj logor oko grada.

Pred zoru idućeg dana, počeo je sa četiri topa da tuče po gradskim bedemima. Vrlo brzo su se opkoljeni oglasili i poslali u turski logor izaslanstvo sa vešću da žele da predaju grad. Tako je u petak, 25. septembra 1551. bečkerečki grad dospeo u turske ruke. Celokupna gradska posada se sastojala od 80 naoružanih ljudi. Kapetan najamnika koji su branili grad, Mihalj Zoltai, nije ni dočekao napad, već je pobegao. Mehmed-paša Sokolović je ispražnjen grad odmah napunio turskom posadom. Srpsko stanovništvo mu je učinilo podvorenje i izjavilo da se pokorava njegovoj vlasti. Za zapovednika Bečkereka i ostalih okolnih tvrđava postavio je Malkoč-pašu. Povodom turskog zauzeća Bečkereka, čuveni banatski zavičajni istoričar-medievista Jene Sentklarai zabeležio je: “Smrt bečkerečkog grada bila je neslavna; uz njegov pad se ne veže uspomena na slavno vojevanje”.

Na slici: turska minijatura “Predaja Bečkereka” (Wikipedia Commons, skenirano iz: Géza Féher, “Török miniaturák a magyarországi hódoltság koráról (Turske minijature iz vremena osvajanja Ugarske)”.