fbpx Press "Enter" to skip to content

NA DANAŠNjI DAN – 28. januar 1869 godine

U Velikom Bečkereku je održana konstitutivna sednica Srpske narodne slobodoumne stranke, prve političke stranke Srba u Južnoj Ugarskoj, i tom prilikom je usvojen njen predizborni i politički program, koji je po mestu usvajanja, poneo ime “Bečkerečki”.

U radu ove skupštine učestvovalo je oko 300 srpskih i rumunskih narodnih prvaka iz Banata i Bačke, kao i Svetozar Miletić, koji je prethodno u svom listu “Zastava” izneo osnovne smernice “Bečkerečkog programa”. One su bile podeljene u četiri velike celine koje su opredeljivale budući nastup poslanika Srpske narodne slobodoumne stranke u ugarskom Saboru. Prva se odnosila na saradnju sa drugim, nemađarskim narodima u Ugarskoj; druga – na politiku stranke na području Ugarske, treća je zagovarala podršku Trojednoj Kraljevini Hrvatskoj i Rumunima u Erdelju, dok su četvrtom utvrđene ideje i ciljevi stranke na spoljnopolitičkom planu. Iako je ostvarenje ciljeva proklamovanih u njemu bilo teško ostvarivo u ondašnjim političkim okolnostima, Bečkerečki program će ostati na snazi sve do 1884. godine i usvajanja “Kikindskog programa”.

Na slici: Dr Đorđe Pejić (1841-1900), advokat i gradski odbornik Velikog Bečkereka, potpredsednik Ujedinjene omladine srpske u Velikom Bečkereku i potpredsednik konferencije na kojoj je usvojen Bečkerečki program. Fotografija u vlasništvu NMZ.

U saradnji sa ZRikipedija