Intervju sa istoričarima: Zrenjanin Eksplorativa

Info portal Zrenjanin Danas razgovarao je sa urednicima, okupljenim u udruženju građana (i istoričara) pod nazivom Zrenjanin Eksplorativa.