fbpx Press "Enter" to skip to content

Humanitarni centar Duga Zrenjanin partner projekta SVAKO MOŽE DA PUKNE podržanog od Vlade Švajcerske

SVAKO MOŽE DA PUKNE! glavna je poruka projekta koji će u narednih 18 meseci sprovoditi mreža „NaUm“, uz podršku Caritasa Srbije i partnerskih organizacija među kojima je i Humanitarni centar „Duga“ Zrenjanin. Realizacija ovog projekta omogućena je zahvaljujući grantu koje je ACT projekat – „Zajedno za aktivno građansko društvo“ Vlade Švajcarske dodelio mreži „NaUm“, jedinoj mreži za mentalno zdravlje u Srbiji. 

SVAKO MOŽE DA PUKNE  ima za cilj da stavi u fokus pitanje primene Programa o zaštiti mentalnog zdravlja u Republici Srbiji za period 2019-2026. i uspostavi mehanizam za zagovaranje reforme sistema zaštite mentalnog zdravlja, tj. deinstitucionalizacije i otvaranja centara za mentalno zdravlje u zajednici. Sve aktivnosti projekta, uključujući i kampanju podizanja svesti o mentalnom zdravlju na lokalnom i nacionalnom nivou biće implementirane tako da uključuju građane, da se podigne svest o značaju očuvanja mentalnog zdravlja i da se dopre do što većeg broja ljudi. 

Mentalno zdravlje je važno i problemi sa mentalnim zdravljem mogu da se dese svakome (SVAKO MOŽE DA PUKNE!).

SVAKO MOŽE DA PUKNE  sadrži mnoštvo različitih aktivnosti u koje će građani moći direktno da se uključe uz korišćenje inovativnih i “provokativnih“ alata. Preko mobilne aplikacije “Krug zdravlja” imaće mogućnost da postave pitanje i dobiju odgovor psihoterapeuta kao i da se povežu sa zajednicom kroz chat opciju. Na Youtube kanalu SVAKO MOŽE DA PUKNE emitovaće se video emisije o mentalnom zdravlju sa gostima – profesionalcima, osobama koje će deliti lična iskustva, ali i radionice gde će biti demonstrirane psihološke tehnike za samopomoć i prevazilaženje stresa. U drugoj polovini godine u gradovima širom Srbije biće postavljene  „Antistres zone” – događaji u kojem će se građani uključivati u zabavne, ali i edukativne aktivnosti koje se tiču mentalnog zdravlja. Osim toga građani će imati priliku da da i sami pošalju poruke vezane za mentalno zdravlje putem Viber stikera ili nošenjem maski sa porukom.

Sve ovo zajedno ima za cilj formiranje Pokreta za mentalno zdravlje koje će okupiti sve aktere koji deluju na ovom polju, omogućiće da se i pojedinci i organizacije aktivno uključe u proces zagovaranja i doprineće kako vidljivosti, tako i uključivanju građana u projektne aktivnosti.  Veoma je važno je da se ceo sistem promeni, da se otvaranjem službi u zajednici razbija stigma koja postoji oko mentalnih poremećaja,  kao i da udruženja prepoznaju kao važan resurs. Trenutni sistem zaštite mentalnog zdravlja produbljuje stigmu i socijalnu isključenost osoba sa mentalnim poremećajima. Prema statistikama SZO jedna od četiri osobe suoči se sa problemima mentalnog zdravlja što znači da je u svakoj porodici jedan član pod rizikom. Dakle, radi se o problemu koji se tiče svih građana.

Veoma smo ponosni što je udruženje „Duga“ deo projekta kroz koji ćemo imati priliku da pružamo podršku građanima Zrenjanina i prenosimo važnu poruku jer o problemima sa mentalnim zdravljem ne treba i ne sme da se ćuti. Zbog izuzetno velikog broja ljudi koji su pogođeni nekim problemom mentalnog zdravlja (oko 25%populacije), jako je bitno da naša poruka dopre do što većeg broja građana, posebno sada u uslovima Covid-19 pandemije rekla je Dragica Bu, predsednica Humanitarnog centra „Duga“ Zrenjanin.

Sve informacije projektu pratite  na društvenim mrežama:

Facebook i Instagram

O Udruženju „Duga“

Humanitarni centar ”Duga” osnovan je 2003. godine sa misijom unapređenja kvaliteta života osoba sa problemima mentalnog zdravlja. Misija udruženja – unapređenje kvaliteta življenja ranjivih grupa građana (osobe sa psihičkim problemima, osobe koje boluju od alkoholne bolesti, stari, samohrane majke, osobe u krizi, mladi sa poremećejem ponašanja) a u cilju srećnijeg i zdravijeg života građana. Ciljevi udruženja – pružanje podrške, oslonca, pomoći i osnaživanje ranjivih grupa građana i članova njihovih porodica, kao i integracija istih u socijalnu sredinu.Više informacija o radu Humanitarnog centra „Duga“, možete pronaći ovde.

Comments are closed.