Press "Enter" to skip to content

Grad naplaćuje vodu u suprotnosti sa Zakonom

Pratite nas
Redakcija
Pratite nas

Latest posts by Redakcija (see all)

U zapisniku o inspekcijskom nadzoru republičkog inspektora u oblasti komunalnih delatnosti od 11.08.2017 godine koji javnost nije imala prilike da vidi skrenuta je pažnja na 14 stavki koje su procenjene kao rizične(neznatan,srednji,visok,kritičan).

Jedna od ovih stavki se tiče snabdevanja vodom za piće. Naime cena ove komunalne usluge nije jednaka za sve kategorije potrošača što je u suprotnosti sa članom 25. Zakona o komunalnim delatnostima.


Načela za određivanje cena komunalnih usluga
Član 25
Cene komunalnih usluga se određuju na osnovu sledećih načela:
1) primena načela “potrošač plaća”;
2) primena načela “zagađivač plaća”;
3) dovoljnosti cene da pokrije poslovne rashode;
4) usaglašenosti cena komunalnih usluga sa načelom pristupačnosti;
5) nepostojanja razlike u cenama između različitih kategorija potrošača, sem ako se razlika zasniva na različitim troškovima obezbeđivanja komunalne usluge.
Ako se za različite kategorije korisnika komunalnih usluga primenjuju različiti metodi obračuna, vodiće se računa da cena bude srazmerna sa troškovima pružanja te usluge.
Jedinica lokalne samouprave može propisati da se u postupku kontrole korišćenja komunalne usluge naplaćuje posebna cena za slučaj korišćenja komunalne usluge na način koji je u suprotnosti sa propisima kojima se uređuje ta komunalna delatnost.
Cene komunalnih usluga mogu se plaćati unapred.

Zakon o komunalnim delatnostima / član 25.

Grad Zrenjanin nije doneo odluku o izjednačavanju cene za sve korisnike, Ustavni sud koji jedini može vršiti ocenu ustavnosti i zakonitosti opštih akata je doneo svega nekoliko odluka da akt jedinice lokalne samouprave nije u skladu sa odredbom člana 25. Zakona o komunalnim delatnostima .

Tako da Grad dok se ne utvrdi da postoji suprotnost sa Zakonom ili Ustavom može bez smetnji da primenjuje odluku o ceni komunalne usluge, iako je jasno da odluka nije u skladu sa zakonom, što potvrđuje republički inspektor u svojoj analizi i nalaže Gradu Zrenjaninu da, nakon donošenja opštih akata, u potpunosti obezbedi obavljanje komunalnih delatnosti: Snabdevanje vodom za piće, Prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda, Upravljanje komunalnim otpadom, Upravljanje grobljima i sahranjivanje i Dimničarske usluge u skladu sa članom 2, članom 3. stav 1. tač. 1-14, članom 4, 5, 9, 13. i 25. Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni Glasnik RS“; br. 88/11 i 104/16). I to sve u roku od 6(šest) meseci od dana stupanja na snagu podzakonskih akata.

Danas Grad Zrenjanin i dalje naplaćuje vodu po različitim cenama, odnosno cena je skuplja za privredne subjekte.

Liked it? Take a second to support Redakcija on Patreon!

3 Comments

 1. kaca vignjevic kaca vignjevic јануар 21, 2019

  Ne znam ko je to pronasao rupu u saksiji, i kome nije jasno, da ne samo u gradu Zrenjaninu, nego u celoj Srbiji a ranijei u celoj SFRJ, cene utroska vode i elektricne energije se uvek razlikovao i bile su vise za privredne subjekte nego za domacinstva!!! Interesuje me kome to sad pripisujete marifetluk ili lopovluk, kad to nema nikakve veze sa sadasnjom vlascu. Veoma ste maliciozni i neimformisani a cilj vam je ocigledan i providan.

  • zrenjanin Danas zrenjanin Danas јануар 22, 2019

   Pročitajte tekst ponovo!

 2. Pera Pera јануар 21, 2019

  Da ne pominjemo, da “voda za piće” nije ona, koja teče zrenjaninskim vodovodom, niti će ikada biti (iz više naučno i praktično dokazivih razloga)

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *