fbpx Press "Enter" to skip to content

Čišćenje i pošumljavanje obale reke Tamiš

Na potezu 4 km od Tomaševca, na tzv. Drugoj brani, organizovano je čišćenje i pošumljavanje obale reke Tamiš.

Ideja organizatora je da na mestu gde je nekada bila hrastova šuma, a gde je danas samo jedan stogodišnji hrast koji odoleva svim našim nemarima i kome društvo prave još samo labudovi na reci – dobije zeleno i dugovečno pojačanje u vidu od 170 mladica hrasta, jasena i topole koliko je sadnica prikupljeno u saradnji sa prijateljima iz ACT Srbija i Lions Club Petrovgrad.

To mesto je danas zapušteno i pretvoreno u divlju deponiju, organizatori su obezbedili prevoz prikupljenog smeća kamionom na reciklažu. Od sredstava recikliranog otpada obezbediće se sredstva za brigu o napuštenim životinjama.

Članovi Programskog saveta RTV su podržali ovu humanu i ekološku akciju u nadi da će time pridobiti i inspirisati sve druge ljude da sagledaju važnost ove i njoj sličnih akcija za sve nas ponaosob, društvo u celini i svet oko nas. Ispred udruženja Ljubitelji životinja i prirode „Zelene šape“, akciju organizuje i vodi Aleksandra Radojičić, član Programskog saveta RTV.

Izvor / Foto: RTV

Comments are closed.